Hürrem Sultan Haremi, Kösem Sultan Devleti Yönetti | Genel Kültür, Genel Kültür, Genel Kültür Bilgileri, Genel Kültür Makaleleri, kpss genel kültür

Hürrem Sultan Haremi, Kösem Sultan Devleti Yönetti

By on Ocak 16, 2013

Bu makale 4748 kere okundu

Harem’deki kadınların, sultanların her türlü kaprisine boyun eğdiği ve hatta ezildiği şeklindeki fikirlerinizi bir yana bırakın. XVI. ve XVII. yüzyıllarda, yaklaşık 130 yıla yayılan bir dönemde, bir avuç güçlü kadın bu tür bir kalıba girmeyip Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde başrolü oynadılar. Bunların hepsi imparatorluk sınırları dışında doğmuş ve Müslümanlığı hareme girdikten sonra kabul etmişlerdi.
 
İlki, Kanuni Sultan Süleyman’ın resmi nikahlı tek karısı olan batıda Rokselana olarak bilinen Hürrem Sultan’dı (1506-1558). Hürrem o zamanlar Polonya, bugün ise Ukrayna sınırlarında yer alan topraklarda doğmuş. Kırım Tatarları tarafından köle alınmasıyla başlayan hikayesi, Sultan’ın Harem’ine girdikten sonra gözdeliğe yükselip beş çocuk devam etmiş. Hürrem Sultan Osmanlı dışişlerinde ve Kanuni’nin bazı kararlarında etkili olmuş ancak mutlak güce sahip olmamıştır.
 
Sözünü edeceğimiz ikinci önemli kadın : Kösem Sultan. Bosna’da Anastasia olarak doğan Kösem Sultan (1589-1651) önce I.Ahmed’in karısı sonra da IV.Murad’ın naibi olmuş ve imparatorluğu onun adına son derece etkili bir şekilde yönetmiş. IV.Murad’ın yerine kimilerine göre iradesiz, kimilerine göre hasta (Deli) İbragim geçtiği zaman da tahtın arkasındaki güç olmuş. Daha sonra tahta yedi yaşındaki torunu IV.Mehmet çıkmış, Kösem gücünü ortaya koymuş ve tekrar naib olarak yönetime hakim olmuş. Bu durum 1651’de öldürülünceye kadar sürmüş. Kösem, muhtemelen gelmiş geçmiş en kudretli Osmanlı kadınıydı.
 
Tarihçi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin Kösem Sultan ve Hürrem Sultan’ın etkinliğini karşılaştırdığı sözleri ise şöyle: “Kösem Sultan döneminde bir padişah yoktu ve iki padişah annesi olarak devlet erki, saltanat vekili Kösem Sultan’dı. Hürrem Sultan’ın hareket alanı Kanuni Sultan Süleyman’dan onayında olmak zorundayken Kösem Sultan’ın gücü tamdı ve devleti bizzat kendisi yönetti. Osmanlı tarihinde devlet erkinde Kösem Sultan’dan daha güçlü bir kadın yoktur.”
 
Son olarak Nurbanu Sultan (1525-1583)’dan bahsedelim. Venedik’te doğan ve Venedik Dükası’nın akrabası olan Nurbanu, Osmanlılar tarafından köle olarak ele geçirilmiş ve Sultan III.Selim’in haremine girip gözde eşi olmayı başarmış. III.Murad’ın naibi olarak Venedik taraftarı politikalar izlediği için Galata’da yaşayan Cenevizlilerin nefretini kazanmış. Bu nedenle 1583’teki ölümü kuşkulu bulunmuş.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir